Τελικός Πίνακας Εισακτέων Μαθητών/τριων 2022-2023

Δείτε τον πίνακα εισακτέων μαθητών/τριων για το σχολικό έτος 2022-2023.

Η Διεύθυνση του σχολείου, ενημερώνει τους γονείς/κηδεμόνες ότι είναι υποχρεωτική η υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής μέσω της εφαρμογής e-eggrafes παρά την γνωστοποίηση εισαγωγής τους στο σχολείο.

Για τις λεπτομέρειες της διαδικασίας και τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν οι γονείς καθώς κα την ημερομηνία έναρξης της εφαρμογής e-eggrafes του Υ.ΠΑΙ.Θ. θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση.

Αποτελέσματα εξετάσεων για Εισαγωγή στα Πρότυπα Σχολεία για το σχολικό έτος 2022-23

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα για την εισαγωγή στα Πρότυπα Γυμνάσια και Λύκεια της χώρας.

Διαγωνίσθηκαν 8.752 υποψήφιοι για 1.766 θέσεις για εισαγωγή σε 31 Πρότυπα Γυμνάσια και Λύκεια της χώρας για το σχολικό έτος 2022-2023.

Πώς μπορείτε να ενημερωθείτε για τα αποτελέσματα:

  1. Με SMS στο κινητό του γονέα/κηδεμόνα που είχατε δηλώσει κατά την υποβολή της αίτησης.

  2. Από την πλατφόρμα των αιτήσεων https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/aitese-eisagoges-matheton-kai-mathetrion-sta-protupa-kai-peiramatika-skholeia με χρήση των κωδικών taxisnet.

  3. Από την ιστοσελίδα της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΧΑΙΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ 2022-2023

Δείτε τον πίνακα με τους τυχαίους αριθμούς των υποψήφιων μαθητών/τριων του 2ου Πρότυπου Γυμνασίου Τρίπολης, οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν μόνο στην κατάταξη των μαθητών/τριων σε περίπτωση ισοβαθμίας.

Πίνακας Κλήρωσης Τυχαίων Αριθμών Προτεραιότητας Υποψηφίων Μαθητών/τριων 2022-2023


ΠΡΟΣΟΧΗ!
Ο ΕΞΑΨΗΦΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ (1η στήλη) χρειάζεται να χρησιμοποιηθεί στο απαντητικό φύλλο και ΟΧΙ ο τυχαίος αριθμός του υποψηφίου.

 

ΑΠΟ  ΤΗΝ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ  ΤΟΥ  2Ου  ΠΡΟΤΥΠΟΥ  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2022-2023

ανακοινώνεται ότι το Εξεταστικό Κέντρο για όλους τους υποψήφιους μαθητές/τριες για την Α' Γυμνασίου 2022-2023 είναι το: 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Δείτε τον τελικό πίνακα υποψηφίων μαθητών Α' Γυμνασίου 2022-2023

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2022-2023

Δείτε τον τελικό πίνακα υποψηφίων μαθητών για την Α' Γυμνασίου 2022-2023

Παρακαλούνται οι αιτούντες να εκτυπώσουν εκ νέου την οριστικοποιημένη αίτησή τους από την πλατφόρμα των αιτήσεων https://www.iep.edu.gr/services/pps για να αντιπαραβάλουν τα στοιχεία της αίτησης με αυτά που έχουν ανακοινώθεί στην ιστοσελίδα.

Επισημαίνεται ότι, σε ισχύ είναι μόνο η οριστικοποιημένη αίτηση από την πλατφόρμα των αιτήσεων.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2022-2023

Δείτε τον προσωρινό πίνακα υποψηφίων μαθητών για την Α' Γυμνασίου 2022-2023

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι γονείς και κηδεμόνες, θα πρέπει να εκτυπώσουν την αίτηση τους από την ιστοσελίδα των αιτήσεων και να ελέγξουν προσεκτικά τα στοιχεία της αίτησης και σε περίπτωση λάθους να ενημερώνουν τη σχολική μονάδα με υπεύθυνη δήλωση για το λάθος και την διόρθωση που επιθυμούν, μέχρι και την Παρασκευή, 8-4-2022.

Αιτήσεις μαθητών για το νέο σχολικό έτος 2022-2023

Από το 2ο Πρότυπο Γυμνάσιο Τρίπολης ανακοινώνεται ότι η πλατφόρμα αιτήσεων για το νέο σχολικό έτος 2022-2023 ανοίγει την Τρίτη, 15 Μαρτίου 2022. Συνεπώς, οι νέοι μαθητές για το σχολικό έτος 2022-2023 θα πρέπει να δώσουν εξετάσεις για να  εισαχθούν σε αυτό.

Για να συμμετέχει ένας μαθητής/τρια στις εξετάσεις για το Πρότυπο σχολείο θα πρέπει οι γονείς/κηδεμόνες να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση στην πλατφόρμα:

https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/aitese-eisagoges-matheton-kai-mathetrion-sta-protupa-kai-peiramatika-skholeia

από την Τρίτη, 15 Μαρτίου 2022 μέχρι και την Πέμπτη,  31 Μαρτίου 2022. 

ΔΙΑΒΑΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ