Γρίφοι και προβλήματα ...

 1862-1943μ.Χ.

Ένα μαθηματικό πρόβλημα πρέπει να είναι αρκετά δύσκολο ώστε να μας κινητοποιεί . Όχι όμως απρόσιτο , ώστε να βρίσκεται πέρα από τις δυνατότητες μας .Πρέπει να λειτουργεί ως οδηγός στα μονοπάτια της κρυμμένης αλήθειας και ως υπόμνηση της χαράς μιας επιτυχούς λύσης. 

-David Hilbert

Τα Μαθηματικά μεταξύ φιλοσοφίας και εμπειρικής επιστήμης

Ο Alain Badiou γράφει, πως τα μαθηματικά και η ορθολογική φιλοσοφία γεννήθηκαν ταυτόχρονα και δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά..

Τα μαθηματικά στη ζωή μας.

«Για να φανταστούμε τη χρησιμότητα των μαθηματικών στη ζωή μας , αρκεί να φανταστούμε τη ζωή μας χωρίς μαθηματικά.»
Λάο Τσε. Κινέζος φιλόσοφος
( 6oς π.Χ αιώνας).