ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΧΑΙΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ 2022-2023

Δείτε τον πίνακα με τους τυχαίους αριθμούς των υποψήφιων μαθητών/τριων του 2ου Πρότυπου Γυμνασίου Τρίπολης, οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν μόνο στην κατάταξη των μαθητών/τριων σε περίπτωση ισοβαθμίας.

Πίνακας Κλήρωσης Τυχαίων Αριθμών Προτεραιότητας Υποψηφίων Μαθητών/τριων 2022-2023


ΠΡΟΣΟΧΗ!
Ο ΕΞΑΨΗΦΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ (1η στήλη) χρειάζεται να χρησιμοποιηθεί στο απαντητικό φύλλο και ΟΧΙ ο τυχαίος αριθμός του υποψηφίου.

 

ΑΠΟ  ΤΗΝ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ  ΤΟΥ  2Ου  ΠΡΟΤΥΠΟΥ  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2022-2023

Δείτε τον προσωρινό πίνακα υποψηφίων μαθητών για την Α' Γυμνασίου 2022-2023

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι γονείς και κηδεμόνες, θα πρέπει να εκτυπώσουν την αίτηση τους από την ιστοσελίδα των αιτήσεων και να ελέγξουν προσεκτικά τα στοιχεία της αίτησης και σε περίπτωση λάθους να ενημερώνουν τη σχολική μονάδα με υπεύθυνη δήλωση για το λάθος και την διόρθωση που επιθυμούν, μέχρι και την Παρασκευή, 8-4-2022.

Αιτήσεις μαθητών για το νέο σχολικό έτος 2022-2023

Από το 2ο Πρότυπο Γυμνάσιο Τρίπολης ανακοινώνεται ότι η πλατφόρμα αιτήσεων για το νέο σχολικό έτος 2022-2023 ανοίγει την Τρίτη, 15 Μαρτίου 2022. Συνεπώς, οι νέοι μαθητές για το σχολικό έτος 2022-2023 θα πρέπει να δώσουν εξετάσεις για να  εισαχθούν σε αυτό.

Για να συμμετέχει ένας μαθητής/τρια στις εξετάσεις για το Πρότυπο σχολείο θα πρέπει οι γονείς/κηδεμόνες να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση στην πλατφόρμα:

https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/aitese-eisagoges-matheton-kai-mathetrion-sta-protupa-kai-peiramatika-skholeia

από την Τρίτη, 15 Μαρτίου 2022 μέχρι και την Πέμπτη,  31 Μαρτίου 2022. 

Οδηγίες για την υποβολή αίτησης από τους γονείς/κηδεμόνες για το νέο σχολικό έτος 2022-2023

Δελτίο Τύπου

Γιατί να πάω σε Πρότυπο Γυμνάσιο;

31+1 Ερωτήσεις για τα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία

Γιατί να επιλέξω πρότυπο σχολείο για το παιδί μου;

Εξετάσεις εισαγωγής

Σύμφωνα με την Υ.Α οι εξετάσεις έχουν ορισθεί το Σάββατο,  7 Μαΐου 2022. 

Η εξέταση πραγματοποιείται με τεστ δεξιοτήτων πολλαπλής επιλογής για τα μαθήματα της γλώσσας και των μαθηματικών. Οι μαθητές δεν χρειάζεται να μελετήσουν ή να απομνημονεύσουν συγκεκριμένη ύλη.

Ενδεικτικά θέματα μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Π.Π.Σ.

Οδηγίες για την υποβολή αίτησης από τους γονείς/κηδεμόνες για το νέο σχολικό έτος 2022-2023

Υποβολή αίτησης από τους γονείς/κηδεμόνες/ή το τρίτο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο

Οι γονείς/κηδεμόνες/ ή το τρίτο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, εισέρχονται στο σύστημα του Ινστιτούτου  Εκπαιδευτικής Πολιτικής για την ηλεκτρονική υποβολή αίτησης μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) ) κατόπιν αυθεντικοποίησης με χρήση των προσωπικών κωδικών – διαπιστευτηρίων της ΓΓΠΣΔΔ (taxisnet),».

https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/aitese-eisagoges-matheton-kai-mathetrion-sta-protupa-kai-peiramatika-skholeia

Με βάση τα στοιχεία του taxis net εμφανίζονται προσυμπληρωμένα στην ηλεκτρονική φόρμα τα κάτωθι πεδία για τον/την αιτούντα/σα:

ΕΠΩΝΥΜΟ, ΟΝΟΜΑ, ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ, ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ, Α.Φ.Μ.

Συμπληρώνεται από τον/την γονέα/κηδεμόνα/ το τρίτο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο το πεδίο ΙΔΙΟΤΗΤΑ/ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑ (με επιλογή από λίστα)

Στη περίπτωση Πρότυπων Γυμνασίων

Στην ηλεκτρονική φόρμα ο/η γονέας/κηδεμόνας/ το τρίτο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο συμπληρώνει τα ακόλουθα:

α. στοιχεία του μαθητή/τριας:

ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ
ΦΥΛΟ (Επιλέγει από Λίστα)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ(Μέρα/Μήνας/Έτος)

β. Έλεγχος φοίτησης μαθητή/τριας:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ

ΤΑΞΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΡΕΧΟΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ
(Επιλέγει από λίστα)

ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΡΕΧΟΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ Το σύστημα ελέγχει τα στοιχεία του μαθητή/τριας και πιστοποιεί τον Αριθμό Μητρώου του μαθητή/τριας, τη Σχολική Μονάδα Φοίτησης κατά το τρέχον σχολικό έτος και την Ημερομηνία Γέννησης του μαθητή/τριας.

γ. Στοιχεία Επικοινωνίας με τον/την Αιτούντα/ούσα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΙΤΟΥΝΤΑ/ΟΥΣΗΣ: Οδός και αριθμός, Πόλη, Ταχυδρομικός κώδικας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ (σταθερό, κινητό)

δ. Επιλογή Σχολείων

Πρότυπο Σχολείο Προτίμησης

Ο/Η γονέας/κηδεμόνας/ ή το τρίτο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο δύναται να δηλώσει μέχρι ένα Πρότυπο Σχολείο. Στην περίπτωση που δηλώνει δυο προτιμήσεις (ΠΡΟΤΥΠΟ-ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ) ορίζει τη σειρά προτεραιότητας.

Σε περίπτωση που δηλώσει Πρότυπο Σχολείο έχει τη δυνατότητα να συμπληρώσει αν ο/η μαθητή/τρια είναι άτομο με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 του ν. 3699/2008 (Α ́199). Σε αυτή την περίπτωση αναρτά το οριζόμενο δικαιολογητικό.

Μετά την οριστική υποβολή της αίτησης ο/η αιτών/ ούσα έχει τη δυνατότητα να εκτυπώσει τη βεβαίωση υποβολής της αίτησης που φέρει:

α) Τα στοιχεία του/της αιτούντα/σης.
β) τα δηλωθέντα στοιχεία του/της μαθητή/τριας (Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο, Μητρώνυμο, Φύλο, Ημερομηνία Γέννησης, Αριθμός Μητρώου, Τάξη και Σχολείο Φοίτησης).
γ) Τα δηλωθέντα στοιχεία επικοινωνίας.
δ) Σχολεία Προτίμησης/ Σειρά Προτίμησης.
ε) τον κωδικό της αίτησης και τον εξαψήφιο αριθμό του μαθητή.

 

Διόρθωση αίτησης από τους γονείς/κηδεμόνες/ ή το τρίτο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο

Μετά την υποβολή της αίτησης και πριν την οριστικοποίηση της, ο/η γονέας/κηδεμόνας ή το τρίτο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο έχει πρόσβαση στα στοιχεία της/των υποβληθείσας/σών αίτησης/σεων, συγκεκριμένα εισέρχεται εκ νέου στην φόρμα υποβολής, με τους κωδικούς του taxis net και μπορεί να τροποποιήσει τα στοιχεία της αίτησης.

Μετά την οριστικοποίηση της αίτησης ο/η αιτών/ούσα έχει πρόσβαση στην σελίδα των αιτήσεων δεν μπορεί να επιφέρει ουδεμία τροποποίηση στα δηλωθέντα στοιχεία της αίτησης και έχει τη δυνατότητα να εκτυπώσει τη βεβαίωση υποβολής της αίτησης.

 

Εξαγωγή και χρήση δεδομένων

Πρόσβαση στα δεδομένα που συλλέγονται έχουν:

α. οι Διευθυντές/τριες ή Προϊστάμενοι/νες των Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων,
β. ο/η διαχειριστής/στρια του συστήματος στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, ήτοι ο/η Προϊστάμενος/ μένη του Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας και Τεχνικής Υποστήριξης του Ι.Ε.Π.,
γ. μέλη της επιτροπής του βαθμολογικού κέντρου για τις αιτήσεις που αφορούν στα Πρότυπα Σχολεία,
δ. μέλη της Κεντρικής Επιτροπής Κλήρωσης για τις αιτήσεις που αφορούν στα Πειραματικά Σχολεία,
ε. μέλη της Κεντρικής Επιτροπής Οργάνωσης των Εξετάσεων για τα Πρότυπα και της Κλήρωσης για τα Πειραματικά Σχολεία.

Τα δεδομένα που συλλέγονται χρησιμοποιούνται προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι διαδικασίες επιλογής, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στις παρ. 1 και 5 του άρθρου 18 του ν. 4692/2020 (Α ́ 111) και τις κατ ́ εξουσιοδότηση του άρθρου 18 του ν. 4692/2020 (Α ́ 111) εκδοθείσες υπουργικές αποφάσεις και δεν δια- τίθενται για καμία άλλη χρήση.

 

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων

Ι. Τα αποτελέσματα της κλήρωσης και των εξετάσεων με ευθύνη της Κεντρικής Επιτροπής Κλήρωσης και της Επιτροπής του Βαθμολογικού Κέντρου αντίστοιχα διαβιβάζονται στον/στην διαχειριστή/στρια και εισάγονται στο σύστημα από τον διαχειριστή/στρια του συστήματος.

ΙΙ. Οι Διευθυντές/ντριες ή Προϊστάμενοι/μενες των Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων εισέρχονται στο σύστημα και εξάγουν τα αποτελέσματα, τα οποία ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του σχολείου και στον πίνακα ανακοινώσεων με ευθύνη του οικείου ΕΠ.Ε.Σ.

ΙΙΙ. Υπάρχει η δυνατότητα μετά το πέρας της διαδικασίας, οι γονείς/κηδεμόνες να εισέρχονται στο σύστημα και να ενημερώνονται για το αποτέλεσμα που αφορά την αίτησή τους με χρήση του κωδικού της αίτησης. 

Οδηγίες προς μαθητές/γονείς για τις εξετάσεις και δείγμα απαντητικού φύλλου

Σας ενημερώνουμε ότι στην παρακάτω διεύθυνση έχουν αναρτηθεί οδηγίες προς μαθητές/γονείς για τις εξετάσεις, καθώς και δείγμα του απαντητικού φύλλου:

https://depps.minedu.gov.gr/?p=10271

Βίντεο για το απαντητικό φύλλο

Συζήτηση για το Πρότυπο Γυμνάσιο

Συζήτηση για το Πρότυπο Γυμνάσιο με την Διευθύντρια του τ.2ου Γυμνασίου Τρίπολης, κ. Ελένη Σπυροπούλου και με τον πρόεδρο της Ένωσης Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων και μέλος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Τρίπολης, κ. Παν. Καρδαρά.