Ωράριο Λειτουργίας 2021-2022

ΩΡΑΡΙΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ
08:15 - 08:55 1η ώρα
08:55 - 09:10 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
09:10 - 09:50 2η ώρα
09:50 - 10:30 3η ώρα
10:30 - 10:45 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
10:45 - 11:25 4η ώρα
11:25 - 12:05 5η ώρα
12:05 - 12:20 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
12:20 - 13:00 6η ώρα
13:00 - 13:40 7η ώρα
ΟΜΙΛΟΙ
6ωρο + Όμιλος 13:10 - 14:40
7ωρο + Όμιλος 13:50 - 15:20