Σύλλογος Διδασκόντων σχ. έτους 2021-2022

Το τρέχον σχολικό έτος 2021-22 ο σύλλογος καθηγητών αποτελείται από τους εκπαιδευτικούς:

Βίλλη Κωνσταντίνα Φυσικός/Υποδιευθύντρια

Κομνηνού Μαργαρίτα Τεχνολογίας/Υποδιευθύντρια

Γαλανιάδη 

Κούλη Παναγιώτα Θεολόγος

Βατζάκη Ευαγγελία Φιλόλογος

Δρακόπουλος Χρήστος Φιλόλογος

Καραβία Δήμητρα Φιλόλογος

Κουππάρη Γεωργία Φιλόλογος

Μάγκλαρη Μαρία Φιλόλογος/Υπεύθυνη σχολικής ζωής

Μαντζουράνη Ελένη Φιλόλογος

Μαργιά Αντιόπη Φιλόλογος

Παναγοπούλου Καλλιόπη Φιλόλογος

Διαμαντοπούλου Έλενα Μαθηματικός

Κουλούρης Βασίλειος Μαθηματικός

Μάλλιος Ευάγγελος Μαθηματικός

Γκικόπουλος Σπυρίδων Φυσικός

Μαρκόπουλος Παντελής Φυσικός

Πλιώτα Μαρία Γαλλικών/Υπεύθυνη σχολικής ζωής

Παπανικολάου

Μανού Γερμανικών

Γιαννακοπούλου Ειρήνη Αγγλικών

Αλεξόπουλος Χαράλαμπος Φυσικής Αγωγής

Πλιάκα Κωνσταντίνα Φυσικής Αγωγής

Νούτσου Χριστίνα Οικιακής Οικονομίας

Δημητρακόπουλος Ιωάννης Τεχνολογίας

Καρύκη Μαρία Μουσικός

Μαυρουδής Ιωάννης Πληροφορικής

Πανταζόπουλος Δημήτρης Πληροφορικής

Γιαννοπούλου Μαρία