Διαδικτυακές Υπηρεσίες

ΣΤΟΧΟΙ  ΤΟΥ  ΟΜΙΛΟΥ

 • Παιδαγωγικοί:

  • Ανάπτυξη ικανότητας αποτύπωσης και ανάλυσης κοινωνικών αναγκών (π.χ. επικοινωνιακών) και διερεύνηση δυνατότητας ικανοποίησής τους με τεχνικά μέσα
  • Ανάπτυξη ικανότητας διαμόρφωσης κριτηρίων επιλογής λύσεων που να ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες προδιαγραφές και στην ικανοποίηση συγκεκριμένων στόχων
  • Συνειδητοποίηση της ισχύος που παρέχει η συνεργατικότητα και η συνεισφορά σε κάποιο εγχείρημα, καθώς και η συμμετοχή σε ποικίλων μεγεθών ομάδες, παράλληλα με την ανάληψη ρόλων που να ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ικανότητες και ενδιαφέροντα των μελών της ομάδας
  • Συνειδητοποίηση της σημασίας της ασφάλειας στο σύγχρονο τρόπο ζωής που είναι συνυφασμένος με τον ψηφιακό κόσμο
  • Αφετηρία για ανάδειξη ιδιαίτερων ικανοτήτων των συμμετεχόντων που σε συνδυασμό με τα ενδιαφέροντά τους, πιθανώς να οδηγήσουν στη επιλογή σχετικού επαγγελματικού κλάδου
 • Τεχνικοί:

  • Κατανόηση αρχιτεκτονικής διάθεσης Διαδικτυακών Υπηρεσιών και των επιμέρους θεμελιωδών τους στοιχείων
  • Σημασία της επιλογής υλοποιήσεων ΕΛ/ΛΑΚ σε επίπεδο δυνατοτήτων, ασφάλειας, διαθεσιμότητας, υποστήριξης και κόστους
  • Γνωριμία με θεμελιώδεις έννοιες που διέπουν τον κόσμο του Διαδικτύου
  • Γνωριμία με θεμελιώδεις έννοιες ασφάλειας της ταυτότητας και των προσωπικών δεδομένων κάθε χρήστη

Για τη συνεργασία των μελών του ομίλου χρησιμοποιείται το

Moodle 2ου Προτύπου Γυμνασίου Τρίπολης

Moodle


Η υπηρεσία που επιλέχθηκε από τους μαθητές

Rocket.Chat 2ου Προτύπου Γυμνασίου Τρίπολης

Rocket.Chat logo 


Παρουσίαση Ομίλου

presentation-internet-services


Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα Ubuntu Mate Rocket.Chat logo