Εκπ. Υλικό

Παρουσιάζεται εκπαιδευτικό υλικό, εργασίες ή κατασκευές μαθητών ανα μάθημα ή/και τάξη.

Μάθημα: Τεχνολογία

Υπεύθυνη καθηγήτρια: Κομνηνού Μαργαρίτα

Κατασκευές μαθητών στο μάθημα της Τεχνολογίας